Top 100 Articole recente

Textele biblice şi sensul lor tainic – Dicteu Divin prin Jakob Lorber


Textele biblice şi sensul lor tainic
– Dicteu Divin prin Jakob Lorber –


Cuprins
(linkuri către fiecare capitol în parte)

Capitolul 1 – O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi şi Nou
Capitolul 2 – O obiecţie şi combaterea acesteia
Capitolul 3 – Parabola bărbatului înţelept şi a bărbatului nechibzuit, şi explicaţia acestei parabole. (Matei 7, 24-27)
Capitolul 4 – “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)
Capitolul 5 – “Mi-e sete!” – “Săvârşitu-s-a!” (Ioan 19, 28 şi 30)
Capitolul 6 – “Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Matei 28, 17)
Capitolul 7 – “Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.” (Luca 23, 52)
Capitolul 8 – “Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif.” (Luca 3, 23)
Capitolul 9 – “Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.” (Marcu 14, 17)
Capitolul 10 – “Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1, 11) “Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.” (Ioan 19, 22)
Capitolul 11 – “Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la Iisus.” (Marcu 10, 50)
Capitolul 12 – “Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce sunt în corabie cu tine.” (Faptele Sfinţilor Apostoli 27, 24)
Capitolul 13 – “Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 37)
Capitolul 14 – “Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.” (Matei 24, 26) “Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.” (Matei 24, 28)
Capitolul 15 – “Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.” (Matei, 21, 7)
Capitolul 16 – “Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi.” (Ioan 11, 39)
Capitolul 17 – “Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?” (Luca 24, 26)
Capitolul 18 – “Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 11, 20)
Capitolul 19 – “Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.”(Ioan 14, 18)
Capitolul 20 – “Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei.” (Marcu 6, 48)
Capitolul 21 – “Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.” (Matei 13, 16)
Capitolul 22 – “Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.” (Marcu 9, 1)
Capitolul 23 – “Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!” (Matei 23, 24)
Capitolul 24 – “Şi a lăcrimat Iisus.” (Ioan 11, 35)
Capitolul 25 – “Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.” (Matei 6, 31-32)
Capitolul 26 – “Iar pe acei vrăjmaşi ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa Mea.” (Luca 19, 27)
Capitolul 27 – “Slavă de la oameni nu primesc.” (Ioan 5, 41)
Capitolul 28 – “Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El.” (Ioan 6, 66)
Capitolul 29 – “Şi (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.” (Marcu 5, 12)
Capitolul 30 – “Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.” (Luca 24, 49)
Capitolul 31 – “Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.” (Luca 19, 4)
Capitolul 32 – “Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19, 26-27)
Capitolul 33 – “Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16, 32)
Capitolul 34 – “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38)
Capitolul 35 – “Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33)
Capitolul 36 – “Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.” (Luca 4, 20)
Capitolul 37 – “Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.” (Ioan 5, 42)


Cuprins
(per pagini cartea în format pdf – vezi mai jos)


 • Capitolul 1 – O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi şi Nou ……. pag. 1
 • Capitolul 2 – O obiecţie şi combaterea acesteia ……. pag. 2
 • Capitolul 3 – Parabola bărbatului înţelept şi a bărbatului nechibzuit, şi explicaţia acestei parabole. (Matei 7, 24-27) ……. pag. 3
 • Capitolul 4 – “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6) ……. pag. 5
 • Capitolul 5 – “Mi-e sete!” – “Săvârşitu-s-a!” (Ioan 19, 28 şi 30) ……. pag. 6
 • Capitolul 6 – “Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Matei 28, 17) ……. pag. 8
 • Capitolul 7 – “Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.” (Luca 23, 52) ……. pag. 10
 • Capitolul 8 – “Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif.” (Luca 3, 23) ……. pag. 12
 • Capitolul 9 – “Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.” (Marcu 14, 17) ……. pag. 13
 • Capitolul 10 – “Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1, 11) “Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.” (Ioan 19, 22) ……. pag. 15
 • Capitolul 11 – “Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la Iisus.” (Marcu 10, 50) ……. pag. 17
 • Capitolul 12 – “Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce sunt în corabie cu tine.” (Faptele Sfinţilor Apostoli 27, 24) ……. pag. 19
 • Capitolul 13 – “Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 37) ……. pag. 20
 • Capitolul 14 – “Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.” (Matei 24, 26) “Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.” (Matei 24, 28) ……. pag. 22
 • Capitolul 15 – “Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.” (Matei, 21, 7) ……. pag. 24
 • Capitolul 16 – “Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi.” (Ioan 11, 39) ……. pag. 26
 • Capitolul 17 – “Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?” (Luca 24, 26) ……. pag. 27
 • Capitolul 18 – “Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 11, 20) ……. pag. 28
 • Capitolul 19 – “Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.”(Ioan 14, 18) ……. pag. 30
 • Capitolul 20 – “Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei.” (Marcu 6, 48) ……. pag. 31
 • Capitolul 21 – “Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.” (Matei 13, 16) ……. pag. 33
 • Capitolul 22 – “Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.” (Marcu 9, 1) ……. pag. 34
 • Capitolul 23 – “Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!” (Matei 23, 24) ……. pag. 35
 • Capitolul 24 – “Şi a lăcrimat Iisus.” (Ioan 11, 35) ……. pag. 37
 • Capitolul 25 – “Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.” (Matei 6, 31-32) ……. pag. 38
 • Capitolul 26 – “Iar pe acei vrăjmaşi ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa Mea.” (Luca 19, 27) ……. pag. 39
 • Capitolul 27 – “Slavă de la oameni nu primesc.” (Ioan 5, 41) ……. pag. 41
 • Capitolul 28 – “Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El.” (Ioan 6, 66) 43
 • Capitolul 29. “Şi (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.” (Marcu 5, 12) ……. pag. 45
 • Capitolul 30, “Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.” (Luca 24, 49) ……. pag. 46
 • Capitolul 31 – “Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.” (Luca 19, 4) ……. pag. 47
 • Capitolul 32 – “Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19, 26-27) ……. pag. 49
 • Capitolul 33 – “Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16, 32) ……. pag. 50
 • Capitolul 34 – “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38) ……. pag. 52
 • Capitolul 35 – “Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33) ……. pag. 54
 • Capitolul 36 – “Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.” (Luca 4, 20) ……. pag. 56
 • Capitolul 37 – “Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.” (Ioan 5, 42) ……. pag. 58

[pdf-embedder url=”https://newblog.unique.ro/wp-content/uploads/2019/06/Textele-biblice-şi-sensul-lor-tainic-Dicteu-Divin-prin-Jakob-Lorber.pdf” title=”Textele biblice şi sensul lor tainic – Dicteu Divin prin Jakob Lorber”]

Apocalipsa lui Ilie


Apocalipsa lui Ilie


Cuprins


Evanghelia celor 12 Apostoli (A Vieţii Desăvârşite)

Invalid URL for PDF Viewer

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN Volumul 9

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 9

Revelate de Domnul prin Jacob Lorber

Vezi online textul în varianta pdf a volumului 9

Declaratiile lui Ron Wyatt despre Chivotul Legamantului

1-a parte


a-2-a parte

 

Chivotul Legamantului descoperit de Ron Wyatt

1-a parte


a-2-a parte

 

CĂTINA – Cel mai eficient vaccin natural antigripal

sursă youtube: Sanatate Maxima

Alchimizarea aurului

În Biblie,în Cartea Exodului se vorbeşte adesea despre Mana, care în traducere din limba ebraică înseamnă literalmente “Ce este asta?”. Dacă ne gândim că poporul evreu a trăit timp de generaţii în Egipt, şi că acolo au muncit printre altele şi în metalurgie, artizanat şi poleirea cu aur, ei s-au familiarizat cu tehnicile egiptene de prelucrare a aurului iar, când au plecat, au luat bineînţeles şi aceste cunoştinţe cu ei.
Ajunşi în exil în timpul traversării deşertului, ei au fost hrăniţi de Moise de multe ori cu ma-na adică cu “Ce e aceasta?” despre care se crede astăzi că era de fapt aur monoatomic. Două argumente stau la baza acestei afirmaţii. Sursa este tot din Cartea Exodului unde este scris că “Pâinea Prezenţei lui Dumnezeu” era făcută de Bezaleel care era lucrător în aur şi nicidecum brutar sau femeie, aşa cum cerea obiceiul de fabricare a pâinii obişnuite, el fiind realizatorul Chivotului Legii şi deasemenea al decoraţiunilor din aur ale Tabernaclului. Mai departe, la capitolul 16, intitulat “Mana”, versetul 13-15 spune: “iar dimineaţa după ce s-a luat roua dimprejurul taberei, iată se afla în faţa pustiei ceva mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios ca grindina pe pământ. Şi văzând fiii lui Israel au zis unii către alţii: “Ce e asta?” Că nu ştiau ce e. Iar Moise le-a zis: “Aceasta este pâinea pe care v-o dă Dumnezeu să o mâncaţi.”
De asemenea, viţelul de aur care a fost făcut de evrei prin topirea cerceilor spre a servi închinării la idoli, în timpul în care Moise a fost plecat pentru aflarea poruncilor, a fost luat de către acesta şi dus pe muntele Sinai, iar la întoarcere se spune că le-a fost dat să îl mănânce.
Într-adevăr, tot din Biblie se ştie că, atunci când Moise a urcat pe muntele Sinai, a fost văzut foc şi fum de către poporul evreu. Se spune că acestea ar fi servit la alchimizarea aurului.

sursa: ormus

Elementele Monoatomice

Elementele monoatomice sunt singure – un singur atom, nu sunt legate una de alta. Forma monoatomica o pot atinge numai metalele rare , nobile, cum ar fi aurul, platina, rodiu, ruteniu, paladiu, iridiu, indiu, titan, argint, cupru si magneziu. In aceasta forma ele nu se mai comporta ca si metale , ele avand proprietati ceramice, de superconductori, datorita  lipsei electronilor de valenta; astfel nu mai pot aparea reacţii chimice. Cand atomi sunt separati, ele acţionează foarte diferit şi mult mai misterios faţă de atunci când acestea sunt unite împreună pentru a forma metale. În stare de rotatie, fiecare element monoatomic pierde 44% din greutatea sa (conform cercetării de către Hudson şi Dr. John Milewsky) transformandu-se intr-un  pachet mic de lumină.

Atunci când David Hudson (începând din 1975) a descoperit şi a făcut cercetări extinse cu privire la substanţele monoatomice, el a cheltuit 8.7 milioane de dolari încercând să le identifice utilizand un echipamentului masiv de analiza spectrală! El a descoperit că elemetele monoatomice au existat pretutindeni în scoarţa pământului şi, prin urmare, ar trebui să fie în întreaga natură. Hudson a numit aceste  misterioase substanţe (Elemente Monoatomice Rearanjate Orbital) sau ORMUS .

Multe plante contin aceste elemente, chiar multe din legumele şi plante cultivate pentru hrana noastră, mai ales dacă solul în care sunt cultivate este de origine vulcanică. Sarea de mare este, de asemenea recunoscuta pentru continutul sau bogat in ceea ce se numeşte ORMUS (aur). Diferenţa este ca elementele in stare monoatomica ca şi în cazul aurului monoatomic, de exemplu, este faptul că este solubil in apa , şi deci complet asimilabil.

Tabelul periodic al elementelorSursele vegetale sunt, de asemenea, cunoscute pentru a continutul bogat in elemente monoatomice  cum ar fi : fasolea verde, morcovii, vinetele, varza înflorita, laptele de cocos, migdallee . Aur monoatomic se gaseste in mod natural in coaja( pielea )violeta a fructelor, legumelor precum şi a diferitelor ierburi : aloe vera, măcriş, sunătoare, rădăcină de brusture, alge verzi. Acest fapt poate explica unele dintre proprietăţile de întinerire atât de des găsite în produsele alimentare de sănătate, ierburi si suplimente alimentare. Aici puteti găsi o diagramă excelenta de materiale care conţin rodiu si iridiu monoatomic.

 

http://www.subtleenergies.com/ormus/health/sources.htm

Acțiunea ORMUS-ului asupra corpului, minții și spiritului

Am avut ocazia la o expozitie organizata la Brasov (http://www.bodymindspiritfestival.ro/workshop/) sa testez in timp real pe propria persoana ACTIUNEA ORMUS-ului (aur monoatomic, iridiu monoatomic, rodiu monoatomic) asupra campului energetic cu ajutorul unui aparat de fotografiat aura.

aura unui consumator de ormus

aura-inainte-si-dupa-ingestie-ORMUS1

Mai exact este vorba de influenta imediata a produsului M-complex asupra fizicului, mintii si spiritului. Mai jos avem imaginea aurei inainte de ingestia unei lingurite din produs urmata de a doua fotografie facuta la doar 2 minute dupa ingetia unei lingurite de ORMUS M-complex.

Am putut verifica ulterior acest timp deoarece aparatul folosit imprima atat data cat si ora momentului efectuarii analizei. Ceea ce este interesant la acest aparat este ca pe langa imaginea aurei(culoarea) ofera si o interpretare a starii ceacrelor emotiilor, nivelului de energie fizica si altele. Aceste lucruri le puteti cu usurinta interpreta si compara urmarind graficele de sub imagini.

inainte de ingestie

 

grafice aura inainte de ingestia ormus-ului

dupa ingestie

 

Explicatiile graficelor:

 

roata culorilor aurei

 

grafic aura minte corp spirit

 

grafic energie

 

 

grafic aura stari emotionale

In concluzie se va vedea cat se poate de clar si de data aceasta priontr-o dovada palpabila, fizica si stiintifica in acelasi timp puternica influenta de natura fotonica a produsului M-Complex asupra organismului nostru; chiar daca la inceput el actioneaza asupra aurei si campului energetic, intr-un timp de pana la 10 -12 ore aura revine, isi recapata treptat culorile proprii ( lumina pura din poza 2 polarizeaza din nou pe culorile curcubeului ) timp in care energia deosebita venita mai intai in aura sub forma de lumina nepolarizata se
absoarbe spre interiorul corpului catre celule si mai adanc catre nucleul celular, respectiv ADN. Asa se explica modul in care ORMUS ne regenereaza.

Daca exista suficient aport de ORMUS, ingestie zilnica ( pentru o perioada de timp)vom vedea si rezultate la nivel fizic la fel de miraculoase ca cele pe care vi le-am prezentat prin aceste 2 fotografii la nivel subtil.

sursa: ormus