Top 100 Articole recente

MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna APRILIE 2014


Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”.
 
ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
profesor yoga Gregorian Bivolaru

 

Miercuri, 2 aprilie, între orele 9.55-10.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Uranus. Efecte: Momentul este net favorabil pentru trezirea şi dinamizarea în fiinţă a stării de Conştiinţă Christică. Aceasta facilitează totodată înţelegerea aspectelor misterioase ale vieţii, face posibilă depăşirea condiţionărilor şi a prejudecăţilor de tot felul. Acest aspect trezeşte şi amplifică inteligenţa creatoare, dinamizează puterea de înţelegere a marilor adevăruri divine, facilitează comunicarea telepatică, face să apară inspiraţia artistică, dinamizează creativitatea, entuziasmul şi dinamismul benefic. Facilitează integrarea armonioasă în grupurile spirituale şi face să apară starea de comuniune fraternă şi elevată. Ajută la fructificarea inspiraţiilor divine şi face posibilă orientarea fermă a voinţei către trăirea stării tainice, inefabile, de releu divin.

Miercuri, 2 aprilie/Joi, 3 aprilie, de la ora 24.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA şi a LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera 1. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura miercuri, 2 aprilie, de la ora 22.00, la sala Pipera 1.  

Joi, 3 aprilie, între orele 5.45-6.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să apară starea de înţelepciune şi facilitează apariţia unor idei inspirate, geniale. Face posibilă maturizarea interioară prin înţelegerea corectă şi profundă a responsabilităţilor pe care le avem şi trezeşte altruismul. Facilitează atingerea stării de linişte interioară şi calm profund la nivel mental. Permite eliminarea rapidă şi definitivă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare, conferă o gândire practică, obiectivitate, punctualitate.

Duminică, 6 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Luni, 7 aprilie – Începe SERIA CELOR 7 REGIMURI OHSAWA în vederea pregătirii pentru realizarea cu succes a TEHNICII SPECIALE YOGA PENTRU REVELAREA VIEŢILOR ANTERIOARE. Tehnica propriu-zisă se va efectua duminică 6 iulie între orele 5.00-24.00 la unison, şi va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Miercuri, 9 aprilie – FACULTATIV! Începând de miercuri 9 aprilie până vineri 18 aprilie (inclusiv), cei care vor să se purifice cu ocazia SĂRBĂTORII PAŞTELUI pot realiza REGIMUL OHSAWA.

Sâmbătă, 12 aprilie, între orele 5.05-5.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică forţa lăuntrică creatoare, face să apară o stare de rafinament erotic şi artistic, trezeşte şi intensifică sensibilatatea şi imaginaţia creatoare. Favorizează apariţia unui proces de spiritualizare şi rafinare a sentimentelor, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală, face posibilă comuniunea profundă cu sfera afectivă macrocosmică; favorizează apariţia şi chiar trezeşte şi amplifică trăirile mistice precum şi angrenarea plină de succes în realizarea marilor idealuri spirituale ale umanităţii.

Sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 13 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 13 aprilie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maximă influenţă benefică este la ora 6.38. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare este în intervalul sâmbătă, 12 aprilie, ora 20.00-duminica, 13 aprilie, ora 18.00. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se va realiza duminică, 13 aprilie, între orele 6.00-7.00.

Duminică, 13 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A FLORIILOR. Între orele 14.00-14.45: meditaţie de comuniune cu MOMENTUL INTRĂRII ÎN IERUSALIM A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Marţi, 15 aprilie, între orele 2.00-02.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în  conjuncţie cu Uranus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare, inspiraţia artistică şi spirituală. Trezeşte inteligenţa benefică, capacităţile telepatice, facilitează comuniunea cu lumile superioare paralele. Trezeşte şi dinamizează puterea de introspecţie, face să crească starea de aspiraţie, permite transcenderea spontană a sferei mentale şi face să apară în fiinţă o forţă de pătrundere mentală mult mărită. Favorizează depăşirea cu uşurinţă a prejudecăţilor, a concepţiilor rigide şi sterile. Trezeşte originalitatea, intensifică puterea de concentrare mentală şi facilitează apariţia unor stări de identificare profund benefice. Favorizează apariţia şi manifestarea stărilor benefice de transă. Facilitează rafinarea mentalului şi face posibilă atingerea unei stări de armonie interioară.

Marţi, 15 aprilie, între orele 10.30-11.15 – Meditaţie de comuniune cu momentul de ECLIPSĂ DE LUNĂ (se lucrează cu mantra din „Damar Tantra”).

Marţi, 15 aprilie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe luni, 14 aprilie, la ora 16.42 şi se încheie miercuri, 16 aprilie, la ora 4.42. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este marţi, 15 aprilie la ora 10.42.

Vineri, 18 aprilie – Începe VACANŢA CU OCAZIA SĂRBĂTORII SPIRITUALE A PAŞTELUI (18-21 aprilie).

Vineri, 18 aprilie, între orele 4.00-4.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Jupiter. Efecte: Trezeşte şi amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară în universul nostru lăuntric trăirea intensă şi plenară a stării de fericire fără obiect. Favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate, face să apară o stare inefabilă de integrare armonioasă în sfera socială, favorizează succesul în planul material. Facilitează intrarea în comuniune telepatică empatică profundă cu spiritele naturii şi cu ghizii spirituali din lumile paradisiace subtile care există în universul astral, trezeşte şi amplifică starea de armonie şi de elevare spirituală, face totodată posibilă o stare de comuniune spirituală profundă cu Ghidul Spiritual din lumea fizică, face să apară o stare de expansiune afectivă euforică şi favorizează abundenţa.

Vineri, 18 aprilie, între orele 12.05-12.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Pluto. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii şi a rafinamentului artistic. Face posibilă dinamizarea imaginaţiei creatoare. Conferă elevarea trăirilor afective. Facilitează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor benefice, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi intensificarea trăirilor mistice elevate, favorizează angrenarea cu succes în împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să crească forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează canalizarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sfera creativităţii artistice.

Sâmbătă, 19 aprilie/Duminică, 20 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A PAŞTELUI. Între orele 23.30-0.50: meditaţie de comuniune spirituală profundă prin intermediul EVOCĂRII ÎN AKASHA A MOMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 20 aprilie,  între orele 13.00-13.45 – Meditaţie de comuniune cu STAREA DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Miercuri, 23 aprilie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL GHEORGHE, MANIFESTATORUL PUTERII DE BIRUINŢĂ ASUPRA RĂULUI.

Vineri, 25 aprilie, între orele 8.00-8.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Saturn. Efecte: Favorizează exprimarea spontană, liberă, a trăirilor şi emoţiilor benefice, trezeşte şi amplifică continuitatea în exprimarea sentimentelor binefăcătoare. Facilitează atingerea unei stări de profunzime şi a respectului în relaţiile interumane. Face posibilă o mai bună colaborare şi înţelegere între oameni, atât în sfera socială cât şi în cea spirituală. Trezeşte şi amplifică în fiinţă discernământul, cumpătarea, responsabilitatea în relaţii, totodată trezeşte şi amplifică tactul şi diplomaţia.

Sâmbătă, 26 aprilie, între orele 6.10-6.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjunctie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 14.57 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 1 (vestiar).

Sâmbătă, 26 aprilie, între orele 20.10-20.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Duminică, 27 aprilie, între orele 13.15-14.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către Dumnezeu, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Duminică, 27 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 27 aprilie/Luni, 28 aprilie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie specială de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Luni, 28 aprilie, între orele 18.00-18.45 – Meditaţie de comuniune cu PAŞTELE BLAJINILOR.

Marţi, 29 aprilie, între orele 20.15-21.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a gasi soluţii creatoare, totodată facilitează învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia interioară, înclinaţia către studiu, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal.

Miercuri, 30 aprilie, între orele 11.15-12.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea  spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa, printr-o stare de detaşare lucidă, de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Miercuri, 30 aprilie – Începe Tabăra spirituală yoghină de vacanţă de la Herculane (30 aprilie-11 mai).
 
yogaesoteric
31 martie 2014

Generalul Emil Străinu dezvăluie: «Peste România a căzut zăpadă a cărei structură a fost modificată electronic!»

 
Are doctoratul în război geofizic, este specialist în tehnologii neconvenţionale şi general al armatei române. Aşa că staţi liniştiţi: chiar dacă vine vreo tornadă inexplicabilă, vreun cutremur neprogramat sau vreun viscol ca-n ’54, sunteţi pe mâini bune – domnul Emil Străinu e gata să vă apere de orice ameninţare străină.

 

Reporter: „Sunteţi doctor în război geofizic. Asta cu ce se mănâncă?”

 
Emil Străinu: Din păcate sau din fericire, sunt primul şi, deocamdată, singurul doctor în război geofizic din România. Pe înţelesul tuturor, războiul geofizic reprezintă acel tip de conflict, armat sau nu, care foloseşte tehnicile de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare. Deci, mai clar din punct de vedere geoclimatic, se creează zăpadă, ploi, ceaţă tornade, taifunuri, cicloane, uragane, secetă la comandă, iar din punct de vedere geofizic, cutremure, activări de vulcani, alunecări de teren, dirijări de asteroizi şi meteoriţi, totul făcut cu bună ştiinţă împotriva unui potenţial inamic. Ştiţi probabil că în timpul războiului rece americanii voiau să distrugă chiar… Luna! Acest tip de război, nedeclarat niciodată, a debutat în anii ’50. Cele mai perfecţionate sisteme din această categorie sunt Sistemul ŞURA din Federaţia Rusă şi HAARP din SUA, dar sisteme mai sunt şi în alte state, de exemplu, Iranul. În anii ’60 ruşii voiau să schimbe unghiul de înclinare a axei Pământului pentru a face din Siberia un imens grânar!
 
Rep: Aţi fost consilier al Parlamentului României pe probleme de ameninţări neconvenţionale. Aţi descoperit vreuna?
 
E.S.: România a fost în decursul timpului victima mai multor agresiuni geofizice clasice: inundaţiile din 1970-1971, când aveam relaţii încordate cu ruşii, numeroase secete înainte de 1990, când trebuia să plătim datoria externă în cereale, conform aberantelor raportări de recolte care nu reflectau realitatea, tornadele de la începutul anilor 2000 din Dobrogea şi de pe Litoral, cele şapte valuri de inundaţii din 2005 şi multe altele. Interesant este că Ceauşescu ştia de aceste agresiuni şi ordonase crearea unei structuri speciale care încerca să le prevadă şi să le monitorizeze. Acum, tot ce ţine de războiul geofizic este luat în râs, din ignoranţă sau cu bună ştiinţă, făcându-se în felul acesta diferite jocuri ale unor cercuri de interese externe. De acest subiect s-au ocupat generali importanţi din armata română, precum generalul Dumitru I. Dumitru, fost şef al Direcţiei Informaţii a Armatei, generalul Mihai Rotaru, şeful Direcţiei Topografice a Armatei etc.
 
Rep: Mai vin extratereştrii la noi sau i-a speriat guvernul de cinstiţi ce sunt şi pe ei?
 
E.S.: Părerea personală este că extratereştrii sunt aici dintotdeauna. Unii dintre noi, din ignoranţă, nu acceptă acest adevăr. Este o realitate neacceptată încă, din motive care nu au legătură cu economia prezentului interviu. Ce o să faceţi când veţi afla că deja trăim alături de o civilizaţie intraterestră!?!?
 
Rep: Aţi inventat un dispozitiv de alungat farmecele. Chiar vreţi să le luaţi vrăjitoarelor pâinea de la gură, nu vă e teamă că vă blestemă alea?
 
E.S.: Domnule Gabriel Tudor, unii dintre noi nu am uitat că aţi lucrat ani buni la revista Dracula! Să nu ridiculizăm ce nu cunoaştem! Aparatele, dispozitivele de care amintiţi sunt destinate în principal medicinei energetice sau pentru protecţia împotriva unor agresiuni infoenergetice, energoinformaţionale, pentru protecţia persoanelor care acţionează în medii geopatogene sau biopsihopatogen, a celor care lucrează în medii radiative periculoase altele decât radiaţiile ionizante! Să priceapă cine poate…
 
Rep: Cum funcţionează acest dispozitiv-minune, care am înţeles că a fost şi premiat la Salonul de Inventică de la Sevastopol?
 
E.S.: După cum spuneam mai sus, dispozitivele fac parte din categoria dispozitivelor medicale sau de protecţie şi sunt construite pe principiul interacţiunilor dintre biocâmpul uman, matricea energetică specifică fiecărei fiinţe şi anumite generatoare de câmpuri radioelectronice pe anumite frecvenţe specifice, în funcţie de destinaţia fiecărui dispozitiv în parte.
 
Rep: Dispozitivul ar putea fi util şi mămicilor, să nu le mai deoache lumea odraslele pe stradă?
 
E.S.: Deşi o să râdeţi degeaba, se poate asigura şi o asemenea protecţie. Nici nu ştiţi câte persoane, chiar mature, au probleme de acest fel!
 
Rep: Anul trecut am avut o iarnă neobişnuit de grea. Păi şi-atunci unde mai e încălzirea globală? Sau nici asta nu mai vrea să vină în România?
 
E.S.: Iarna trecută a fost o iarnă care s-a încadrat perfect în tipicul unei ierni temperat-continentale specifice aşezării geografice a ţării noastre. Se pare însă că, la un moment dat, cineva ne-a trimis o zăpadă ce a fost modificată electronic, care fie nu era pentru noi, fie a urmărit un scop mai obscur. În mod concret, fulgul de nea a fost cu 30-60% mai mare ca volum, schimbându-i-se totodată structura. Apa rezultată din topire a fost mult mai redusă ca volum pentru grosimea stratului de zăpadă. Aşa am avut înainte de topire zăpadă mare, mari blocaje în toată ţara, dar la sfârşit am scăpat însă de nişte inundaţii catastrofale. Unii chiar se fac că nu ştiu despre ce a fost vorba, deşi sunt specialişti în climatologie…
 
Rep: De ce credeţi că acum am avut o campanie electorală lipsită de vlagă? Au intrat oare magii energetici în concediu?
 
E.S.: Răspunsul la această întrebare este foarte simplu: România şi populaţia ei sunt până în prezent, de 22 de ani, cu ştirea guvernărilor, un mare poligon de teste secrete, inclusiv în domeniul psihotronic!
 
Rep: Ruşii sunt specialişti în tehnici metapsihice. Nu era mai simplu să-i trimită lui Băsescu pe cap nişte energii negative, decât să-i lase pe uselişti să se chinuiască atâta cu el?
 
E.S.: Răspunsul este simplu: corb la corb nu-şi scoate ochii! Vă las să trageţi concluziile!
 
Rep: Avem un serviciu care-i apără pe demnitari. E cazul să se înfiinţeze şi un Serviciu de Pază şi Protecţie contra atacurilor energetice?
 
E.S.: România, indiferent de costuri, va trebui să-şi creeze cât mai repede o astfel de structură de protecţie împotriva agresiunilor nonconvenţionale asimetrice, între care intră şi cele de natură geoclimatică şi psihotronică. Altfel, vom deveni un fel de marionete ce pot fi comandate psihotronic şi geofizic de către alţii, un popor fără viitor! Apropo, şi încă n-am vorbit nimic despre războiul holotropic, despre războiul etnic, despre cyberwar sau despre războiul genetic!
 
Rep: Dacă se supără Putin puţin mai mult pe Băsescu, ar putea să ne bage un cutremur, ceva?
 
E.S.: Ruşii au experimentat cutremurul comandat în 1988, în zona Nagorno-Karabah, pe timpul conflictului dintre armeni şi azeri. Au vrut să-i lovească pe azeri, care erau musulmani, dar nu le-a ieşit aşa cum au vrut ei, cutremurul lovind Armenia şi făcând multe victime… La ora asta, ruşii nu au interes de folosire a armei seismice în Europa. Motivele, le pot oferi pe larg, altă dată!
 
Rep: Teoretic, mai avem câteva zile până la sfârşitul lumii. Unde faceţi Apocalipsa anul ăsta?
 
E.S.: Sunt absolut convins că în 21 decembrie 2012 nu se va întâmpla mai nimic! Nu va fi nimic care să însemne un cataclism planetar sau cosmic, ori sfârşitul lumii etc. Este posibil şi nu exclud că există şi posibilitatea – minimă, ce-i drept – ca „Cineva” să ne fi pregătit o surpriză mai mare sau mai mică. Cred că prin aceasta s-a urmărit totodată un interes economic de creştere a consumului şi un experiment secret de tip „mass-control”. Cum voi petrece Apocalipsa, mă întrebaţi? Voi fi acasă sau în direct la o televiziune, având până în prezent mai multe invitaţii chiar pentru acea seară!
 
sursa: yogaesoteric
28 decembrie 2012
 

Actualitatea Romaneasca 26.03.2014 – Meritocratia TV

MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna MARTIE 2014

 
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”.
ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Sâmbătă, 1 martie, între orele 5.50-6.35 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Jupiter. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul simţ. Totodată, acest moment astrologic impulsionează şi susţine manifestarea pe termen lung a compasiunii, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar care poate fi manifestat în felurite domenii de activitate.

Sâmbătă, 1 martie – ZIUA MĂRŢIŞORULUI. Între orele 14.00-14.45: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari. 

Duminică, 2 martie, de la ora 18.30 – PROCEDEUL DE INVOCARE A SHAMBALA-EI PENTRU PACEA PLANETARĂ ŞI VINDECAREA SPIRITUALĂ A PLANETEI, care se va realiza la unison în mai multe oraşe din ţară. În Bucureşti, această acţiune spirituală va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 2 martie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Luni, 3 martie, de la ora 17.00 – PROCEDEUL DE AJUTORARE A FIINŢELOR AFLATE ÎN BARDO-UL MORŢII, care se va realiza în Bucureşti, la sala din strada Focşani, nr. 27.

Luni, 3 martie,  începând cu ora 20.00 – Se va realiza INIŢIEREA SVARA, la sala Pipera 1.

Luni, 3 martie, între orele 21.00-21.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Pluto. Efecte: Acest aspect trezeşte energia tainică a voinţei, face să apară o stare pregnantă de aspiraţie spirituală, facilitează înţelegerea superioară şi profundă a cunoştinţelor ezoterice; conferă apariţia unei stări de încredere mult mărită în forţele proprii, face să se trezească în fiinţă o forţă benefică profund transformatoare. Face posibilă intuirea şi revelarea menirii noastre în această viaţă. Acest aspect conferă de asemenea puterea de a ne abandona în faţa Voinţei lui Dumnezeu. Permite valorificarea şanselor de a realiza un salt spiritual, amplifică procesul lăuntric de autotransfigurare şi de raportare inspirată şi profundă la propriul suflet.

Sâmbătă, 8 martie – ZIUA FEMEII. Între orele 19.45-20.30: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari.

Duminică, 9 martie, între orele 18.00-18.45 – Meditaţie de comuniune cu momentul sărbătorii creştine SFINŢII 40 DE MUCENICI.

Duminică, 9 martie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Miercuri, 12 martie – MEDITAŢIE SPECIALĂ REALIZATĂ CU OCAZIA ZILEI DE NAŞTERE A LUI GRIEG.

Joi, 13 martie, între orele 23.00-23.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică responsabilitatea, răbdarea, încrederea în sine, dinamizează simţul practic, face să apară o atitudinea obiectivă şi care favorizează profunzimea. Facilitează depăşirea mândriei, trezeşte respectul de sine, puterea de a lupta împotriva răului, de a duce la bun sfârşit aspiraţiile noastre. Moment benefic pentru asumarea unor responsabilităţi deosebite în plan spiritual, care favorizează materializarea trăirilor noastre sufleteşti sublime. Trezeşte şi amplifică tenacitatea şi cumpătarea, face să apară starea de înţelepciune practică, trezeşte şi dinamizează capacităţile organizatorice.

Vineri, 14 martie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu continenţă, iubire şi transfigurare se desfăşoară, vineri, 14 martie, in intervalul 2.00-23.00. Meditaţia de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se realizează în intervalul 11.55-12.55. Momentul de maximă influenţă benefică este vineri, 14 martie, la ora 12.25.

Vineri, 14 martie, între orele 18.00-18.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Marte. Efecte: Stimulează transpunerea cu uşurinţă a ideilor benefice în acţiune. Trezeşte şi dinamizează combativitatea, facilitează depăşirea inerţiei, favorizează trezirea capacităţii de a găsi soluţii benefice ingenioase şi eficiente. Face să apară claritatea în exprimare. Ajută la integrarea armonioasă în planul material, amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în luarea deciziilor. Face să apară curajul de a ne exprima liber ideile.

Duminică, 16 martie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe duminică, 16 martie, la ora 1.05 şi se încheie luni, 17 martie, la ora 13.05. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este duminică, 16 martie, la ora 19.05.

Duminică, 16 martie, de la ora 16.15 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 16 martie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Marţi, 18 martie, între orele 20.45-21.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Uranus. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Joi, 20 martie – SOARELE INTRĂ ÎN ZODIA BERBECULUI. Această influenţă subtilă benefică poate fi resimţită în cadrul unei meditaţii speciale de comuniune cu momentul ECHINOCŢIULUI DE PRIMĂVARĂ, între orele 18.30-19.45.
 
Semnificaţia ECHINOCŢIULUI DE PRIMĂVARĂ: Are loc atunci o scădere a nopţii şi o creştere a zilei (ziua devine atunci aproape egală cu noaptea). Acest moment de echilibru simbolizează o stare inefabilă de armonie care face să apară o stare de transformare profundă, pregnantă, a naturii exterioare, cât şi o transformare benefică a naturii noastre umane. Totul se trezeşte atunci la viaţă şi tinde să iasă la suprafaţă pentru ca să se bucure de energiile subtile benefice intense şi profunde ale primăverii. După o perioadă de „conservare în cadrul căreia au fost resimţite restricţiile iernii”, atunci mai ales cea mai mare parte a alimentaţiei fiind compusă la yoghini din seminţe, cereale şi lactate, urmează, în conformitate cu tradiţia creştină ortodoxă, postul Sfintelor Paşti ce cuprinde şi acest moment de echinocţiu. Mai ales în această perioadă are loc un proces spontan de purificare specială atât la nivelul trupului, cât şi la nivelul unora dintre corpurile noastre subtile. Ca urmare a acestui fenomen se instalează în mod gradat o stare de liniştire mentală, de echilibrare psihică, de dinamizare afectivă. Privind din punct de vedere ezoteric, acest moment ne pune într-o inefabilă stare de rezonanţă cu condiţia androginală glorioasă, cu starea tainică de armonie care în anumite condiţii se instalează în universul nostru lăuntric între natura feminină şi natura masculină, între bărbatul interior şi femeia interioară (între anima şi animus). Deloc întâmplător, mai ales în această perioadă de tainică renaştere şi regenerare a naturii, are loc împerecherea majorităţii animalelor, plantele încep să înmugurească şi, rând pe rând, germenii vieţii renasc pretutindeni în jurul nostru. Privind acest moment din punct de vedere astrologic, se constată că atunci Soarele trece din zodia Peştilor în zodia Berbecului. Asistăm astfel la sfârşitul şi începutul unui tainic ciclu zodiacal. Omul devine mai ales acum, analogic vorbind, asemenea unui vulcan, care este pe cale de a erupe, de a exploda. Tocmai de aceea el devine – adeseori capabil – mai ales acum de a realiza lucruri inedite. Starea meditativă şi contemplativă a Peştilor este acum înlocuită cu spontaneitatea şi dorinţa de afirmare a Berbecului.
 
Mai ales acum se renunţă la sacrificiile inutile şi la excesul de idealism în favoarea exaltării experienţelor concrete, a acţiunilor directe care sunt realizate în ideea de a concretiza cât mai bine aspiraţiile noastre lăuntrice. Omul trebuie să se adapteze din plin acum acestor cerinţe de renaştere, de înviorare, de trezire la realitate, de ieşire din starea de somn, de stopare a procesului de hibernare (această etapă având atât o semnificaţie materială şi socială, cât şi una spirituală). Omul trebuie astfel să se adapteze cât mai bine ciclurilor tainice ale naturii, deoarece mai ales acum împotrivirea sa este analogic vorbind asemenea înotului împotriva curentului. În unele cazuri, acest fenomen de neadaptare adeseori va da naştere stărilor de oboseală, de nervozitate care adeseori sunt fără motivaţii – acest aspect este definit în general de medicină drept „astenie de primăvară”. Acest misterios moment de hiatus ne pune în mod spontan în legătură cu energiile subtile uriaşe ale începutului, cu elanul plin de optimism care apare la fiecare nou început al vieţii. Totodată, acest moment de efervescenţă face să apară o fascinantă înflorire a vitalităţii. El trezeşte în mod armonios în fiinţă virilitatea şi feminitatea, impulsionând trăirea extatică a tumultului tainic al primăverii, care ne face să fim spontani, curajoşi, dinamici şi activi. Momentul de maximă influenţă a echinocţiului de primăvară este joi, 20 martie, la ora 18.57.
 
Sâmbătă, 22 martie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.
 
Sâmbătă, 22 martie, între orele 22.00-22.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Neptun. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea inteligenţei creatoare, facilitează apariţia stării de detaşare. Trezeşte memoria stărilor spirituale anterioare şi face să apară o stare de comuniune mistică. Trezeşte şi dinamizează capacităţile de comunicare telepatică. Ne permite să intuim semnificaţia fenomenelor de sincronicitate. Facilitează percepţia prezenţei entităţilor angelice în existenţa noastră.
 
Duminică, 23 martie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.
 
Marţi, 25 martie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu momentul sărbătorii creştine a BUNEI VESTIRI.
 
Miercuri, 26 martie, între orele 14.55-15.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Jupiter. Efecte: Aspectul conferă trezirea abilităţii, a perspicacităţii, dinamizează gândirea practică, spiritul filosofic, discernământul, trezeşte şi amplifică chibzuinţa si bunul simţ. Face să apară o stare de nobleţe sufletească, trezeşte abilitatea în comunicare, puterea de înţelegere şi facilitează depăşirea limitărilor de orice fel. Face să apară rapiditatea în realizarea acţiunilor benefice, trezeşte altruismul, dinamizează capacitatea de a comunica cu spiritele subtile ale naturii (ondine, salamandre, gnomi, fee).
 
Vineri, 28 martie, între orele 7.15-8.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi favorizează apariţia unui mod rafinat de gândire şi a puterii de pătrundere mentală. Reprezintă totodată o şansă de a descoperi noi modalităţi de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea unei stări de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia unei stări spontane de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi susţine aspiraţia către transformare, face posibilă pătrunderea conştientă în sfera subconştientului colectiv, permite depăşirea fobiilor. Este un moment foarte favorabil în vederea învingerii obstacolelor de tot felul; de asemenea, acest aspect trezeşte rapiditatea (abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare benefice) în gândire, asociind-o în acelaşi timp cu forţa de pătrundere mentală, trezeşte energia voinţei individuale, trezeşte şi dinamizează procesul spontan de sublimare a energiilor în sfera mentală, face să se manifeste o mare forţă mentală benefică, face să apară o stare de fermitate de nezdruncinat în ceea ce priveşte convingerile spirituale, trezeşte capacitatea de a ne proiecta (de a călători) la voinţă în lumile astrale.
 
Sâmbătă, 29 martie/duminică, 30 martie, între orele 23.30-1.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SHIVA, realizată cu ocazia MOMENTULUI DE SHIVARATRI.
 
Sâmbătă, 29 martie/duminică, 30 martie – Se trece la ORA DE VARĂ. Astfel, ora 3.00 va deveni ora 4.00.
 
Duminică, 30 martie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.
 
sursa: yogaesoteric
27 februarie 2014

Mărturia unui prieten din copilărie al lui Grieg

Menţionăm că această mărturie aparţine unui prieten al lui Grieg din copilărie, care deocamdată nu practică YOGA. Această relatare a fost scrisă în martie 2002.

Îmi vine greu să accept că viaţa noastră trece atât de repede şi, din păcate, uneori fără să ne dăm seama. Pentru unii, aniversarea zilei de naştere este un prilej de bucurie, în timp ce pentru alţii aceasta este , mai ales, un moment de reflecţie: „fugit ireparabile tempus”. Pentru mine, sărbătorile „rotunde” au un caracter mai aparte pentru că sunt divizibile prin cinci! Jubileul (din lat. „jubilaeus”) – sărbătoare care are loc o dată la cincizeci de ani – este în unele tradiţii anul dedicat în exclusivitate lui Dumnezeu! La această vârstă, se spune, înţelepciunea, plătită prin firele de păr alb, devine  cartea de vizită a celor ce trec pragul dincolo de cel de al cincilea deceniu de viaţă. Aşadar, bunul meu prieten, Grieg, împlineşte în curând 50 de ani.

Am avut şansa de a-l cunoaşte din vremea copilăriei. Pot spune că era un om sensibil, puternic interiorizat, retras într-o lume diferită de aceea în care se născuse. Citea enorm, devora teancuri întregi de cărţi, mai ales cărţi vechi, multe dintre ele, evident, interzise în acele vremuri. Terminase de citit toate cărţile din casă, parcursese toate lucrările aflate în biblioteca şcolii şi a Căminului Cultural încât le îngrozise pe bietele bibliotecare.

Pare paradoxal, dar Grieg citea orice îi cădea în mână: literatură clasică, îndeosebi, dar nu ocolea cărţile de ştiinţă, romanele de aventuri, de călătorie, citea până şi celebrele colecţii „15 lei”, „Femei Celebre”, etc. Depăşea în inteligenţă şi nivel de înţelegere pe oricine de vârsta sa. Imaginaţia lui era cu adevărat impresionantă. În curtea casei părinteşti, Grieg se simţea în interiorul unui univers în care cu greu puteai pătrunde. Aici, el construia o lume a sa, în care era scenarist, regizor şi interpret.

Uneori, mă includea în scenariile sale, unde interpreta 1001 de roluri: detectiv, Regele Angliei, poliţist, şofer de taxi. Mi-l aduc aminte cum conducea cu maximă viteză bicicleta familiei, luând viraje spectaculoase. Într-o bună zi, mi-a spus că a descoperit un petec de hârtie îngălbenit de vreme vârât între prăselele unui stilet de ofiţer, conţinând o scriere misterioasă şi harta unei comori, îngropate undeva în munţi, sub o stâncă. Aşa a rămas şi azi, un om fascinat de secretele ascunse ale acestei lumi.

Grieg era un veşnic însetat de cunoaştere, dar încă din adolescenţă nu suporta să fie obligat să înveţe ceea ce nu era de folos. Iubea enorm filosofia, limbile străine. Îl fascina, însă, cu adevărat, o ştiinţă considerată tabu în acele vremuri, parapsihologia.

Destinul a făcut să frecventăm ulterior cursurile aceluiaşi liceu, „Gh. Şincai”, din Bucureşti. O clădire impresionantă, plină de sobrietate, situată lângă un parc de vis, primea tineri veniţi din toate colţurile Capitalei, iar printre ei se aflau şi doi elevi veniţi de la ţară. Pe atunci, „Şincai” era considerat o şcoală severă, unde se făcea carte adevărată, îndeosebi ştiinţe reale, matematică mai ales, cu profesori ce încercau să ducă mai departe faima strălucitei pleiade de dascăli (Nedioglu, Călinescu, etc) din perioada interbelică.

Era un liceu al „săracilor” dar, repet, era un liceu renumit care concura cu succes celebrele licee din centru: „Lazăr”, „Bălcescu”, „Basarab”, „Cantemir”, „Neculce”. În acea vreme, liceul acesta devenise un coşmar pentru mai marii vremii: ecourile revoltelor tinerilor şi studenţilor de la Paris, din anii ’68, ajunseseră la Bucureşti, iar gesturile de frondă au izbucnit chiar la „Şincai”. Aici, în primăvara lui ’68, se derulase una dintre primele forme de protest faţă de o lume ce începea să intre în declin. Incendierea cataloagelor semnifica reacţia tinerei generaţii faţă de restricţiile şi aberaţiile ce începeau să devină tot mai evidente.

Deşi era un pasionat al orelor petrecute în bibliotecă, Grieg a crescut în acest liceu alături de o generaţie impregnată de ideea de non-violenţă, redată atunci prin deviza: „make love, not war”. Era o generaţie născută din părinţi ce supravieţuiseră celui de-al doilea război mondial şi care suferiseră ororile staliniste. De aceea, aceşti tineri condamnau atât războiul din Vietnam, cât şi invadarea Cehoslovaciei.

Aşadar, în liceul „Şincai”, Grieg a înţeles aspiraţiile perene ale tinerei generaţii, probabil aceleaşi cu ale generaţiilor de azi: fervoarea de a fi în armonie cu universul, şi, în acelaşi timp, cu tine însuţi, dorinţa de a trăi cu adevărat liber, prin înfrânarea propriilor porniri şi canalizarea lor spre o împlinire spirituală, de rang superior.

Grieg era mai mare cu un an decât mine: el învăţa la „uman”, iar eu trecusem la „real”. Însă faima lui făcuse deja înconjurul liceului şi  nu numai. Îşi uimise profesorii prin vastitatea şi profunzimea cunoştinţelor sale. Unii dintre ei nu ezitau ai propune să ţină prelegeri colegilor de clasă pe teme de filozofie, literatură universală, limba română etc. Era o încântare să-i urmăreşti savantele sale dizertaţii, remarcabile prin exuberanţa limbajului, documentarea exhaustivă, claritatea mesajului transmis.

În timp ce alţi colegi făceau sport, el prefera să citească. Citea zi şi noapte, dar mai ales noaptea. Personal, prin el am reuşit să mă apropii cu dragoste şi înţelegere de lucrurile esenţiale ale vieţii. Vocaţia sa de ghid spiritual era evidentă încă de pe atunci. Îmi amintesc un episod legat de admiterea mea la facultate: la proba de filozofie am tras un bilet ce conţinea un singur cuvânt – „idealismul”. Atunci, mi-am adus aminte de „lecţiile” lui Grieg şi am reprodus un dicton, dar nu sub forma trunchiată, vehiculată în manualele epocii: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”, ci „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi lasă materia zeilor”. Am obţinut nota 9 la oral şi am fost admis la facultate, al 7-lea pe listă din 1600 de candidaţi, (20 pe loc) cu media generală 9,00 şi datorită cunoştinţelor primite de la Grieg. Îţi mulţumesc abia acum, iubite prieten.

Grieg nu se simţea atras de învăţăturile inutile, cenzurate de mentalitatea îngustă a acelei vremi. Căuta o cu totul altă „învăţătură” , adresată cu adevărat spiritului. El urmărea să realizeze, încă de pe atunci, armonia perfectă dintre suflet şi trup, dintre spirit şi materie, dintre om şi lumea înconjurătoare. Această „învăţătură” nu o putea găsi în nici unul dintre manualele epocii; nici un curs universitar sau tratat academic nu cuteza a aborda o asemenea temă.

În anii ’70, setea de cunoaştere a universului necunoscut din jurul nostru făcea din Grieg o figură singulară. Era un personaj „bizar”, din galeria „frumoşilor nebuni ai marilor oraşe”. Neajungându-i orele de citit ale unei zile lumină, prefera să se angajeze ca pedagog de noapte la şcolile cu internate pentru ca, în timpul liber, să poată merge la biblioteci. Când alţii dormeau, Grieg putea să studieze în linişte la „locul de muncă” tot ce-i dorea sufletul. Pentru Grieg, noaptea a constituit cel mai propice timp pentru meditaţie. Experienţa sa „pedagogică” din tinereţe i-a folosit mai târziu, el ajungând un desăvârşit educator.

Deşi era foarte tânăr, devenise o figură a Bucureştilor, mai ales în mediul studenţesc. Numeroşi studenţi găseau în Grieg un alt „magister”. Avea ca şi acum „charismă”, era adulat, divinizat. ”Look”-ul său era cu adevărat memorabil dar nu acest fapt era esenţial. Ceea ce fascina cu adevărat era „învăţătura” sa. Vorbele şi gândurile sale te cucereau din primul moment, te transformau şi te „vindecau” de tot răul din lume.

Prin anii ’75-’76, întâlnindu-mă cu el, i-am destăinuit că sunt deprimat din cauza unei iubiri ce eşuase în mod lamentabil. Eram afectat şi nu găseam nici o cale de ieşire din impas. El m-a ascultat şi, uitându-se în ochii mei, mi-a spus, parcă citind în mine tot ceea ce trăiam: ”Am să te ajut, dar totul depinde de tine, de voinţa ta de a te schimba. În seara asta, la orele 22:00, mă voi gândi la tine şi mâine să-mi spui ce s-a petrecut”. Mărturisesc cu mâna pe inimă că, la ora aceea , am trăit o neverosimilă experienţă. Am simţit că un fluviu de energie necunoscută, o linişte şi o împăcare deplină m-au inundat, venind de niciunde, fără să-mi dau seama. Eram parcă alt om, mai echilibrat, mai liniştit, mai puternic. A doua zi eram cu totul transfigurat: ceea ce credeam a fi o tragedie a vieţii mele mi se părea acum ridicol de neînsemnat. Eu devenisem ceea ce eram mai înainte de a fi părăsit de iubită, şi anume un om liber. Atunci, şi nu numai atunci, m-am convins de adevărul că prietenul meu din copilărie are puteri neobişnuite.

Iată un alt exemplu: mai târziu, întâlnindu-mă cu el pe stradă , mi-a strâns încet mâna, preţ de câteva secunde. Am schimbat câteva vorbe, eu fiind grăbit, şi ne-am spus la revedere. Acasă, soţia m-a întrebat ce este cu mine: parcă pluteam, parcă visam. I-am spus că m-am întâlnit cu un vechi prieten din copilărie, care mi-a insuflat o energie vitală formidabilă, că acele clipe petrecute în preajma lui m-au convins că deţine un fel de „bio-câmp” cu virtuţi binefăcătoare. Ea a pus totul pe seama emoţiei ce însoţeşte momentul revederii unui vechi prieten, pe care nu-l mai întâlnisem de mult. Am luat o brichetă, am pus-o în palmă şi aceasta nu s-a dezlipit când am răsucit mâna. Am continuat cu un pix, cu o cheie, cu o riglă, apoi cu alte obiecte mărunte. Eram aproape şocat. Devenisem „magnetizat” în urma întâlnirii cu Grieg. De atunci, când vreau să-mi uimesc cunoştinţele, făcându-le să se amuze de puterile mele „paranormale”, le arăt experimentul cu obiectele ce stau lipite de palma sau corpul meu.

În sfârşit, îmi amintesc un alt episod, legat de acelaşi prieten din copilărie. Acum 10-12 ani veneam cu trenul spre Bucureşti. În compartiment erau figuri vesele, tinereşti. Am intrat în vorbă cu o domnişoară, care şedea tăcută în dreapta mea. Am întrebat-o de unde este şi unde merge: mi-a spus că este din Baia-Mare şi se duce la Costineşti. Apoi am aflat că urma să participe la un curs de YOGA predat de profesorul Gregorian Bivolaru.

Am devenit atent la ceea ce-mi spunea şi i-am spus că mă interesează părerea ei despre acest om. Mi-a răspuns că nu-l cunoaşte prea bine, dar ştie că este un om extraordinar, înşirându-mi o sumedenie de calităţi, pentru a întări adevărul celor spuse. Eu am replicat: „nu este nevoie de nici un fel de alte demonstraţii pentru a mă convinge”. „De ce?”, a spus tânăra puţin contrariată. „Pentru că nu este necesar”, am răspuns eu. „Nimeni nu-mi poate schimba părerea despre acest om, deoarece îl cunosc de-o viaţă!”. Acum, interlocutoarea mea devenise interesată de-a binelea să afle şi alte lucruri despre el.

Evident, cu sinceritatea unui om care nu are nici un interes să o mintă, i-am spus că acest om este mai mult decât îşi poate imagina cineva, cu alte cuvinte, l-am descris pe Grieg în culori şi nuanţe foarte sugestive. Era pur şi simplu entuziasmată şi, în final, mi-a făcut următoarea destăinuire: nu se aştepta să întâlnească un necunoscut care, fără nici un fel de interes, să afirme asemenea cuvinte despre cel ce urma să-i devină profesor. Era convinsă că avea să înveţe multe de la Grieg. Din acel moment, ceilalţi călători din compartiment au vrut să afle şi ei mai multe despre el. Am răspuns: ”Căutaţi-l, cunoaşteţi-l şi vă veţi convinge!” Când am coborât din tren mi-am  dat seama că Grieg nu avea nevoie de nici un fel de publicitate, pentru că el era cunoscut peste tot, foarte apreciat şi admirat.

De aici, însă, i s-au tras şi unele necazuri. În anii ’80, a fost catalogat de către regimul de atunci „pericol public” naţional, fiind luat în vizor ca şi „transcendentalii”, „Cenaclul Flacăra” etc. Ceea ce făceau ei era considerat o potenţială ameninţare la adresa orânduirii. Grieg a făcut parte din rândul celor cu adevărat hăituiţi, urmăriţi pas cu pas, scoşi în afara societăţii. Vina lui era una gravă: avea o putere prea mare, era un lider, un formator de opinie, pe care nu-l puteai controla, nu-l puteai manipula.

Era, aşadar, un om incomod pentru regim. În spate i se puneau tot felul de fapte grave, imaginare. Îmi aduc bine aminte ce vuiet, ce fiori de spaimă a stârnit printre procurori, anchetatori, judecători, poliţişti, activişti de partid şi mai ales gardieni, miraculoasa evadare a lui Grieg din arestul în care fusese ţinut. Toţi erau pur şi simplu îngroziţi.

Împotriva lui Gregorian Bivolaru s-au folosit cele mai abjecte mijloace: de la discreditare în cadrul mişcării yoghine din România, denigrare, blamare, mistificare, ridiculizare şi manipulare a opiniei publice, până la internarea forţată şi izolarea sa, în încercarea de a fi redus la tăcere. După anii ’90, din nefericire au fost declanşate campanii de presă murdare, i s-au înscenat diverse „accidente” (incendierea locuinţei şi a celor aproape 3000 de cărţi aflate acolo etc), ceea ce dovedeşte încă o dată, că anumite cercuri „oculte” văd în Gregorian Bivolaru un „adversar” potenţial, extrem de redutabil.

Neprietenii săi realizează însă faptul că Grieg este protejat de propriile sale capacităţi paranormale, care îl fac intangibil; ei ştiu şi că orice gest împotriva lui este îndreptat mai ales împotriva celor câteva zeci de mii de susţinători, aflaţi nu numai în România, ci şi în toată lumea. Un studiu întreprins de un colectiv de sociologi români a stabilit că MISA este inclusă printre mişcările de masă, cu amplă răspândire în România. Toate acestea spun mult despre omul care împlineşte în curând 50 de ani. Este un personaj legendar, plin de consistenţă într-o lume din ce în ce mai debusolată, în care oamenii încep din nou să caute calea spre Adevăr, Cunoaştere, Credinţă şi Puritate.
La Mulţi Ani, Grieg!
Dan D.

yogaesoteric 

OMENIREA A FOST SALVATĂ PE 15 FEBRUARIE 2013

“Ghenadi Belimov, un renumit expert rus în fenomene paranormale, susţine că meteoritul care a explodat deasupra Munţilor Urali, în zona oraşului Celiabinsk, a fost doborât de un OZN. Asta, potrivit expertului rus, i-a salvat pe pământeni de la moarte sigură.”

Romania sub asediu

Sinistru. Pas cu pas suntem invadati si cuceriti de dusmani acestui popor. Saraciti, prostiti si apoi furati chiar si de ultima avutie, pamantul tarii. Ne meritam soarta sau e un joc sinistru al destinului acestui popor “ales”?

Cadou spiritual pentru cine are urechi de auzit – Comentarii la rugaciunea Tatal Nostru

Rugaciunea Tatal Nostru rostita la unison
[audioplayer file=”http://unique.ro/blog/audiouq/Rugaciunea-Tatal-Nostru.mp3″ titles=”Rugaciunea Tatal Nostru rostita la unison” artists=”Rostire Gregorian Bivolaru impreuna cu mii de oameni” track=”ffff00″]

Comentarii la Rugaciunea Tatal Nostru
[audioplayer file=”http://unique.ro/blog/audiouq/Tatal-Nostru-comentarii.mp3″ titles=”Comentarii la Rugaciunea Tatal Nostru” artists=”Gregorian Bivolaru” track=”ffff00″]

 

Sa mai si radem – bancuri

AVENTURA LA MALL..
Un copil mic s-a pierdut în supermarket și plânge necontenit. Oamenii din jur îl liniștesc spunându-i ca isi va găsi mama și îi dau sfaturi:
-Trebuia să te ții de fusta mamii!
-Am încercat, dar nu am ajuns!

LA SPOVEDANIE…
– Părinte ,am păcătuit! Eram cu iubita mea, noi singuri, casa goală….S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple… Apoi cu viitoarea mea soacră, părinte… Noi singuri, casa goală…. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple… Şi asta nu e tot, părinte! Cu vecina mea: noi singuri, casa goală… S-a întâmplat iar!
În acest moment, părintele îşi smulge patrafirul şi o ia la fugă.
– Părinte, unde fugi? Stai că n-am terminat…
– Tocmai! Noi singuri, biserica goalăăăă !!!

DEDUCTIE…
De unde stii ca o femeie are pantalonii prea stramti ?
I se citeste pe buze…

PRIMA INTALNIRE…
El şi ea la prima întâlnire:
– De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?
– Păi, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!
– Nu-i adevărat, să ştii că îmi plac fetele deştepte!
– Păi… pentru asta mi-am pus ochelarii!

Un marinar este întrebat de un reporter:
– Ați avut vreo situație în care să vă fie foarte frică?
– Da… S-a întâmplat odată să transportăm 500.000 de păpuși.
Tocmai se pornise o furtună, iar nava s-a înclinat la babord şi în acel moment toate 500.000 au strigat în cor ”Mama”. Și atunci  m-am kkt pe mine de frică.
 
Doi polițiști intră într-o librărie.
După câteva momente de ezitare, vânzătoarea îi întreabă:
– Ce-i băieți, plouă afară?…

Sotia se intoarce de la shopping si-i spune sotului:
-Am doua vesti pentru tine.
Cea proasta: am cheltuit toti banii.
Cea buna: te iubesc asa sarac cum esti!

OBSESIA FEMEILOR…
Femeile se gandesc la un singur lucru, si anume la faptul ca toti barbatii se gandesc la un singur lucru…

DE-ALE CASEI…
Ieri seara, eu si sotia mea am ajuns la compatibilitatea sexuala ideala: amandoi am avut dureri de cap…

LEGENDA EVREIASCA…
– Există o legendă care spune că secera și ciocanul reprezinta semnul secret al circumciziei…
– Hai că secera pot să mai cred, dar ciocanul… ce legătură are?
– Pentru anestezie!

LA DENTIST…
Stomatologul intreaba o pacienta:
– De cand au inceput sa va cada dintii?
– Imediat dupa nunta!

EXISTA O EXPLICATIE…
Piţurcă explică de ce-l vrea pe Tănase titular la naţională: “Nu mă las până nu luăm bătaie şi de la Andorra!”

BLONDA SI PROFILAXIA…
O secretara blonda, proaspat angajata…
Sefu’:
– Dra, va suparati daca va servesc cu o prajitura?
Blonda:
– Nu, d-le director!
A doua zi, la fel:
-Dra, va suparati daca va servesc cu o ciocolata?
– Nu, d-le director!
A treia zi:
– D-ra, va suparati daca va servesc cu o inghetata?
Blonda:
– D-le director! Daca o sa continuam tot asa, pana o sa va culcati cu mine, eu o sa fac diabet…

DE-ALE CASEI 2…
Vine sotul acasa, iar nevasta il cerceteaza atent.
Culmea, nici un fir de par strain pe haine!
– Aha! Mai nou ma-nseli cu o cheala!
Se apropie si il adulmeca.
– Dupa ce ca e cheala, mai e si zgarcita fufa asta! Nu da bani pe parfum!

DE CE ARE PARTE UNU’ CU CARTE…
Un instalator si un ucenic reparau o canalizare infundata de rahat… se scufunda instalatorul in rahat si cand iese la suprafata ii cere ucenicului sa ii dea o cheie de 10… se scufunda iarasi, cand se intoarce ii cere alta cheie de 13, tot asa pana cand la un moment dat, cand iese, ii spune ucenicului:
– Invata ba, carte ,ca altfel toata viata o sa dai chei !

DE-ALE CASEI 3…
Aseara ,stateam cu nevasta de vorba despre eutanasiere si i-am spus:
-Te rog sa nu cumva sa ma lasi sa stau intr-o stare vegetativa,sa fiu dependent de niste masini si alimentat cu lichide! Daca o sa fiu vreodata intr-o astfel de stare,te rog sa ma debransezi de la toate APARATELE de ingrijire care ma tin in viata!
Si atunci ea s-a ridicat,a inchis televizorul si calculatorul si mi-a aruncat berea la chiuveta…

JUST FOR MY…
-De ce nu te barbieresti?
-Nu am o fata pentru care sa ma barbieresc…
-Macar pentru tine!
-Pentru mine, eu cumpar bere…

SCOTIAN DEPRAVAT…
Scoţianul sta pe terasă cu un pahar de apă în faţă. Scoate o poza cu o femeie goală, se uita la ea, suspină, bea o inghiţitură de apă… Iar se uită la poză, iarăşi ia o inghiţitură… La un moment dat se scoala şi spune:
– Aşa nu se mai poate! Am ajuns să îmi dau toţi banii pe femei şi băutură!

DE-ALE COMUNISMULUI…
Pe vremea colectivizarii, in timp ce cosea, inginerul agronom vine la badea Gheorghe si-l intreaba:
– Bade, cat cosesti pe zi?
– Apai cam un hectar daca nu stau deloc!
– Ia arata-mi si mie bade cum cosesti!
Incepe badea Gheorghe sa-i arate cum coseste…
– Bade Gheorghe, uite la ce m-am gandit: daca punem inca o coasa orientata invers se dubleaza productivitatea!
I-au montat omului inca o coasa invers, nu mai avea timpi morti, s-a dublat productivitatea.
Vine din nou inginerul agronom:
– Bade Gheorghe, ne-am gandit sa-ti punem in spate, agatata de curea o grebla ca sa strangi si fanul din urma ta.
Zis si facut eficienta a crescut cu inca 30 %.
Vine din nou specialistul, pe camp, la badea Gheorghe.
Cand il vede badea Gheorghe o ia la fuga.
Inginerul il ajunge din urma cu IMS-ul.
– Bade, unde fugi asa ,ca am venit sa-ti dau Ordinul Muncii clasa intai!
– Of, m-am linstit! Am crezut ca veniti sa-mi legati un felinar de p***, ca sa pot cosi si noaptea…

Doua surori din spital, in dialog:
– Nu cred ca pacientul de la salonul trei mai are mult de trait!
– Asi! Azi m-a inghesuit in colt si m-a pupat . . .
– Tocmai d-aia. A aflat nevasta-sa!

Proful de geografie intreaba:
-Capitala Germaniei?
– Berlin .
-Capitala Poloniei?
– Berlin .
-Capitala Frantei?
– Berlin .
-Bravo Adolf!
 
Mama il iscodeste pe Bula:
– Ia zi, Bulisor, ce a zis tatal tau cand a cazut pe scari?
– Sa repet si injuraturile?
– Nu, Bulisor!
– N-a zis nimic!

Cei care considera ca “Trebuie sa bem cat mai mult” si cei
care considera ca “trebuie sa bem cat mai putin” au ceva in comun,
considera ca “trebuie sa bem”…

Expresia „După dumneavoastră, doamnă”, este, probabil,
un mod elegant de a spune ”asa, acum, să vedem şi funduleţul!”

– Cum vine un copil pe lume?
– Îl aduce barza până la uşă , după care îl pune jos şi-i zice:
“Du-te-n pizda mă-tii!”

In fiecare din noi doarme un geniu. Si cu fiecare zi tot mai adanc si mai adanc…

Un somn lung si sanatos nu numai prelungeste viata, dar si reduce ziua de lucru.

Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa:
– As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni…
Vanzatorul:
– Si eu …

Viata e trista, in schimb salariul e hazliu.

– Prin ce se deosebeste sotia de un terorist?
– Cu teroristul poti sa mai negociezi…

In zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi si accidentati.

In Satu Mare un tip intra intr-un bar cu un crocodil in lesa si intreaba barmanul:
– Nu va suparati, aici serviti unguri?
– Da, cum sa nu, luati loc! Ce va aduc?
– Mie o bere si lui 2 unguri!

De ce nu vor politicienii nostri in Suedia !

        In prezent parlamentarii suedezi au la dispozitie garsoniere detinute de stat, cu o suprafata de circa 40 de metri patrati. Singura camera este folosita atat ca living, cat si ca dormitor. Spalatoria este comuna, iar demnitarii trebuie sa se programeze din timp daca vor sa isi spele asternuturile.

       Sunt si parlamentari care traiesc intr-un spatiu chiar mai mic, de doar 21 metri patrati. In aceste cazuri, inclusiv bucataria este impartita in comun. Nu exista personal de serviciu, iar regulile sunt stricte: “Pastrati curatenia”.
      Biroul unui parlamentar are circa 18 metri patrati. Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici masini de serviciu cu sofer.
      “Eu ii platesc pe politicieni. Nu vad niciun motiv pentru care banii platitorilor de taxe sa fie folositi pentru a le oferi politicienilor o viata de lux”, explica un suedez in reportajul televiziunii braziliene.
      Resedinta oficiala a premierului suedez nu depaseste circa 300 de metri patrati. Nici acesta nu beneficiaza de personal de serviciu.
      Suedia este impartita in 21 de comitate conduse de cate un birou administrativ numit de guvern impreuna cu un consiliu ales de cetateni. Pe teritoriul Suediei sunt 290 de localitati.
      Nici primarii si guvernatorii nu au dreptul la resedinte oficiale gratuite, iar consilierii nici macar nu au salariu lunar sau un birou propriu, asa ca lucreaza de acasa. “Suntem alesi sa reprezentam cetatenii si, la fel ca ei, avem propriile noastre slujbe”, a explicat o consiliera.
     Doar parlamentarii, care lucreaza la elaborarea legilor, se considera ca exercita un serviciu public pentru care trebuie sa fie remunerati cu salarii lunare. Un parlamentar suedez castiga aproape dublul venitului net al unui profesor.
          Parlamentarii care nu domiciliaza in capitala nu primesc bani in plus pentru costurile suplimentare, cum ar fi plata unei eventuale chirii sau pentru a avea asistenti la cabinetele parlamentare din localitatile de origine. Acolo, multi dintre ei lucreaza de acasa si utilizeaza sediile partidelor sau bibliotecile publice pentru a se intalni cu alegatorii.
          Toate calatoriile cu avionul ale parlamentarilor trebuie sa fie aprobate si rezervate la agentia de turism din cadrul Parlamentului, nefiind alocate indemnizatii speciale.
          Politicienii suedezi nu sunt privilegiati in fata legii si nu se bucura de niciun fel de imunitate.
          Mona Sahlin a cumparat o ciocolata si alte cateva obiecte personale cu credit cardul guvernamental si a platit scump – si-a pierdut postul de vicepremier. Scandalul a fost celebru in anii ’90 fiind cunoscut sub numele de “cazul Toblerone”. Sahlin si-a compromis cariera politica, fiind nevoita sa demisioneze din functia de lider al Partidului Social Democrat.
          Cetatenii sunt foarte atenti la modul in care Parlamentul isi foloseste puterea. Transparenta activitatii parlamentare are radacini in Constitutie. Fiecare cetatean are dreptul sa verifice cheltuielile politicienilor, actele contabile emise de guvern si declaratia de impozit pe venit a premierului.
           Mai mult, functionarii trebuie sa puna la dispozitia doritorilor corespondenta zilnica si emailurile oficiale ale prim-ministrului, orice cetatean avand acces la aceste informatii.
           In sala calculatoarelor este posibil chiar sa studiezi traseul unor documente, cum ar fi cheltuielile guvernamentale sau detaliile unei licitatii publica. De exemplu, unul din rapoartele cu cheltuielile premierului a inclus si pranzul luat impreuna cu presedintele Bancii Centrale, precizandu-se chiar si ce au mancat si au baut cei doi.

                Administratia Parlamentului suedez tine socoteala cheltuielilor in rapoarte ale membrilor, depozitate intr-o singura incapere. Exista dosare individuale pentru fiecare dintre cei 349 de demnitari, precum si pentru Purtatorul de cuvant al Parlamentului. Orice suedez poate veni sa studieze dosarele sau poate cere informatiile prin intermediul Internetului.Principiul transparentei este inclus in Constitutia suedeza de mai bine de 200 de  ani. El face ca excesele de putere sau cazurile de coruptie sa fie extrem de rare in aceasta tara.

 

Autor sau sursa necunoscuta, primita pe email.