Top 100 Articole recente

Expresii, proverbe latine și traducerea acestora

Expresii, proverbe latine și traducerea acestora


A

 • Aquila non capit muscas. (Vulturul nu prinde muște)
 • Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. (Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent)
 • Ad multos annos! (La mulți ani!)
 • Aegroto dum anima est, spes est. (Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță)
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevărul)
 • Amor patriae nostra lex. (Iubirea patriei este legea noastră)
 • Alea jacta est. (Soarta este hotărâtă! Zarurile au fost aruncate!) Iulius Caesar când a trecut Rubiconul.
 • Ars longa, vita brevis. (Arta este lungă, viața este scurtă)
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum. (Măgarul măgarilor în secolele secolelor)
 • Audiatur et altera pars. (Să se asculte și cealaltă parte)
 • Aurea mediocritas. (Aurita cale de mijloc)
 • Auri sacra fames. (Faima sfântă a aurului!)
 • Aut Caesar, aut nihil (Sau Cezar, sau nimic)
 • Avarus ipse miseriae causa est suae (Avarul este cauza propriei lui mizerii)
 • Ave Caesar morituri te salutant! (Să trăiești Caesar, cei care se duc la moarte te salută!)

B

 • Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat)
 • Bis dat, qui cito dat. (Cine dă rapid, dă de două ori)
 • Bene diagnoscitur, bene curatur. (Cine dă un diagnostic bun, vindecă bine)
 • Bona diagnosis, bona curatio. (Bun diagnostic, bun leac)
 • Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. (Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere)
 • Bonum vinum laetificat cor hominis. (Vinul bun înveselește inima omului)
 • Barba non facit philosophum. (Barba nu te face filosof)
 • Beneficium accipere, libertatem est vendere (Dacă accepți un favor îți vinzi libertatea)

C

 • Carpe diem. (Trăiește clipa; Profită de această zi) Horatius
 • Cave canem (Păzește-te de câine)
 • Cibi condimentum est fames. (Foamea este condiment pentru orice mâncare)
 • Concordia civium murus urbium. (Armonia dintre cetățeni, este zidul orașelor)
 • Conditio sine qua non. (Condiția necesară)
 • Consuetudinis vis magna est. (Forța obiceiului este mare)
 • Consuetudo altera natura est. (Obiceiul este o altă natură)
 • Contraria contrariis curantur. (Opușii sunt curățiți de către opozanții lor)
 • Contra vim mortis non est medicamen în hortis. (Nu este medicament împotriva puterii morții)
 • Cui bono ? (Cine e beneficiarul ?)
 • Cura, ut valeas! (Ai grijă de tine)

D

 • De gustibus et coloribus, non disputandum. (Gusturile și culorile nu se discută)
 • De mortuis nihil nisi bene. (Despre morți numai de bine)
 • Divide et impera. Varianta Divide ut imperes. (Dezbină și condu).
 • Docendo discimus. (Învățând pe alții, învățăm și noi)
 • Doctus cum libro. (Savant cu carte).
 • Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum. (Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist)
 • Dulce et decorum est pro patria mori. (Este dulce și frumos să mori pentru patrie) Horatius.
 • Dum spiro, spero. (Cât timp respir, sper)
 • Dura lex, sed lex. (Legea e dură, dar e lege)
 • Dura necessitas. (Necesitate dură)

E

 • E fructu arbor cognoscitur. (Arborele se cunoaște dupa fructe)
 • Edere debes ut vivas, non vivere ut edas. (Trebuie să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești ca să mănânci)
 • Ego sum qui sum. (Eu sunt cel ce sunt)
 • Ergo bibamus! (Deci, să bem!)
 • Errare humanum est sed perseverare diabolicum. (A greși e omenesc, dar a persevera [în greșeli] este diabolic)
 • Est modus in rebus. (Este o măsură în fiecare lucru) sau – mai complet – (Nu este bine să depășești măsura fiecărui lucru). Era scris pe frontonul templului din Delphi. Tot acolo era scris și “Nosce te ipsum!” (Cunoaște-te pe tine însuți!)
 • Et in Arcadia ego. (Și eu am trăit în Arcadia)
 • Et si omnes, sed non ego. (Chiar dacă toți, eu nu)
 • Etiam unus capilus habet umbram suam (Chiar și un fir de păr are umbra sa)
 • Ex nihilo nihil. (Din nimic nu se creează nimic)
 • Exceptis excipiendis. (Exceptând ce este de exceptat)
 • Ex osibus ultor. (Din mormânt se ridică răzbunătorul)
 • Experientia docet. (Experiența te învață)

F

 • Famam multi curant pauci conscienciam (Mulți se îngrijesc de faimă puțini de conștiință)
 • Festina lente! (Grăbește-te încet!)
 • Fiat lux! (Să se facă lumină!)
 • Flagrante delicto. (în flagrant delict)
 • Fluctuat nec mergitur. (E zguduit dar nu se scufundă : stema orasului Paris)
 • Fortes fortuna juvat. sau Audaces fortuna juvat. (Norocul îl favorizează pe curajos)

G

 • Gaudeamus igitur (Să ne bucurăm, deci)
 • Gloria victis! (Glorie victimei!) Se opune sintagmei Vae Victis
 • Grosso modo (În linii mari)
 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. (Stropul face o gaură în piatră, nu prin forță, ci prin cădere repetată)

H

 • Habemus papam! (Avem papă!)
 • Habent sua fata libelli. (Cărțile își au destinul lor)
 • Hannibal ante portas. (Hannibal înaintea porților. (Pierde timpul pe când dușmanul este deja aici.))
 • Hic et nunc. (Aici și acum)
 • Hic et ubique (Aici și peste tot)
 • Hic Rhodus, hic salta. (AICI e Rhodos, aici sari! (Demonstrează AICI și ACUM ce ai de demonstrat))
 • Hodie mihi, cras tibi. (Azi pentru mine, mâine pentru tine)
 • Homo homini lupus est. (Omul este un lup pentru om)
 • Homo naturaliter animal sociale. (Omul prin natură este animal social) Aristotel
 • Homo sum, humani nihil a me alienum puto. (Om sunt, nimic uman nu-mi este străin)

I

 • Ignorantia iuris nocet. (Ignoranța județului dăunează)
 • Ignorantia legis non excusat. (Ignoranța legii nu are scuză)
 • Ignoti nulla cupido. (Necunoscutul nu tentează) Ovidiu
 • Incredibile dictu. (Incredibil de zis)
 • In hoc signo vinces. (Cu acest semn vei învinge)
 • Inter arma silent leges. (În timpul războiului, legile sunt mute)
 • In vino veritas. (Adevărul este în vin)
 • Is fecit, cui prodest. (Făcut de cel care profită de el)
 • Iunctis (junctis) viribus. (Unirea face forță)
 • Iurare (jurare) in verba magistri. (Jură pe cuvintele unui profesor)

L

 • Laborare est orare. (Lucrul este rugă)
 • Laborare omnia vincit. (Lucrul învinge tot)
 • Lapis philosophorum. (Piatra filosofilor)

M

 • Magister ludi (Învățătorul școlii)
 • Manus manum lavat. (O mână spală pe alta)
 • Medicus curat, natura sanat. (Medicul îl are în grijă, natura îl însănătoșește)
 • Memento mori. (Nu uita că ești muritor!)
 • Mens sana in corpore sano. (Minte sănătoasă în corp sănătos)
 • Modus vivendi (Mod de a trăi)
 • Mutatis mutandis (Schimbând ce este de schimbat)

N

 • Naturalia non sunt turpia (Cele naturale nu sunt rușinoase)
 • Natura abhorret a vacuo. (Natura detestă vidul)
 • Nec Hercules contra plures. (Nu e Hercule cine luptă cu o droaie)
 • Nemo propheta in patria sua. (Nimeni nu-i profet în țara sa)
 • Nemo nascitur sapiens. (Nimeni nu se naște învățat)
 • Nihil lacrima citius arescit. (Nimic nu usucă mai repede ca o lacrimă)
 • Nihil novi sub sole. (Nimic nou sub soare)
 • Nihil sine deo. (Nimic fără Dumnezeu)
 • Nihil sine numini. (Nimic fără dorință)
 • Nomen est omen. (Numele este omul)
 • Nondum amabam, et amare amabam. (Nu am iubit, chiar dacă am învățat să iubesc)
 • Non omnia possumus omnes. (Nimeni nu poate face orice)
 • Non scholae, sed vitae discimus. (Nu învățăm de la școală, ci de la “școala vieții)
 • Non solum armis sed libris (Nu numai prin forță dar și prin cultură)
 • Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. (Nu trăiesc ca să mănânc, ci mănânc ca să trăiesc)
 • Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. (Nu veșmântul îl face pe om, ci omul pe veșmânt
 • Nosce te ipsum! (Cunoaște-te pe tine însuți!) Era scris pe frontonul templului din Delphi. Tot acolo era scris și “Est modus in rebus.”
 • Nulla dies sine linea. (Nu e zi fără linie)
 • Nulla est medicina sine lingua latina. (Nu e medicină fără limba latină)
 • Nulla regula sine exceptione. (Nu e regulă fără excepție sau Excepția întărește regula)
 • Nulla res tam necessaria est quam medicina. (Nimic nu e mai necesar ca medicina)

O

 • Obiter dicta (În treacăt spuse)
 • Oculi plus vident quam oculus. (Mai mulți ochi văd mai mult decât unul)
 • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt. (Toți oamenii vor să aibe sănătate, dar des fac totul în contra ei)
 • Omnia mea mecum porto. (Port după mine tot ce e al meu)
 • Omnia vincit amor. (Iubirea învinge orice)
 • Omnium artium medicina nobilissima est. (Medicina este cea mai nobilă artă)
 • Optimum medicamentum quies est. (Cel mai bun medicament este odihna)
 • Ora et labora. (Roagă-te și lucrează!)

P

 • Pax melior est quam iustissimum bellum. (Pacea e mai bună decât cel mai just război)
 • Pax vobiscum! (Pacea cu voi!)
 • Per aspera ad astra. (Cu greutate până la stele. Trebuie să muncești mult – și greu – ca să ajungi la performanță -(Proverb românesc: Cu amar se mănâncă dulcele))
 • Per scientiam ad salutem aegroti. (Să vindeci boala prin știință)
 • Persona (non) grata. (Persoană (ne)agreată)
 • Pia mater (Mamă iubitoare)
 • Plenus venter non studet libenter. (O burtă plină nu iubește studiul)
 • Plures crapula quam gladius perdidit. (Beția ia mai multe vieți ca spada)
 • Post cenam non stare, sed mille passus meare. (Să nu stai după cină, ci să mergi pe jos o milă).
 • Post mortem. (După moarte)
 • Post hoc non est propter hoc. (Dupa asta, nu e din cauza asta)
 • Praesente medico nihil nocet. (Când doctorul e lângă tine, nimic nu îți poate face rău)
 • Praevenire melius est quam praeveniri. (A preveni e mai ușor decât a trata)
 • Primum non nocere. (La început nu dăuna)
 • Primum vivere et deinde philosophari. (Mai întâi a trăi și pe urmă a face filosofie)
 • Prosit (Să fie de bine)

Q

 • Qui rogat, non errat. (Cine roagă, nu greșește sau Încercarea moarte nu are)
 • Qui scribit, bis legit. (Cine scrie, citește de două ori)
 • Qui tacet, consentire videtur. (Cine tace e de acord*)
 • Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Orice ai face, fă cu prudență, fără să-ți tai respirația la sfârșit)
 • Quidquid discis, tibi discis. (Orice ai învăța, înveți pentru tine)
 • Quod erat demonstrandum. (Ceea ce era de demonstrat)
 • Quod licet Iovis, non licet bovis. (Ceea ce-i este permis lui Jupiter nu îi este permis și unui bou)
 • Quod medicina aliis, aliis est acre venenum. (Medicamentul unuia, este veninul altuia)
 • Quod scripsi, scripsi! (Ceea ce am scris, am scris!)
 • Quot capita, tot sententiae. (Atâtea păreri, câte capete)

R

 • Repetitio mater studiorum est. (Repetiția este mama învățăturii
 • Ridendo castigat mores. (Râzând înfrânezi moravurile)

S

 • Saepe morborum gravium exitus incerti sunt. (Deseori, soarta persoanelor grav bolnave este necunoscută)
 • Salus aegroti suprema lex. (Sănătatea pacientului, lege supremă)
 • Semper idem. (Mereu același)
 • Sic transit gloria mundi. (Așa trece gloria Lumii) Formulă folosită în trecut la învestirea unui nou papă.
 • Similia similibus curantur. (Asemănarea vindecă asemănările)
 • Sine die (Fără termen precizat)
 • Sine ira et studio. (Fără ură și părtinire)
 • Sine labore non erit panis in ore. (Fara muncă nu mănânci pâine)
 • Sine qua non. (Fără de care nu se poate)
 • Si tacuisses, philosophus mansisses. (Dacă tăceai, filosof rămâneai)
 • Si vis pacem, para bellum. (Daca vrei pace, pregătește-te pentru război)
 • Si vis pacem, para iustitiam. (Dacă vrei pace, pregătește județul)
 • Sui generis. (În felul său)
 • Summum jus, summa injuria. (Mai multă lege, mai puțină justiție)

T

 • Tarde venientibus ossa. (Pentru cei care vin târziu, oase sau Pentru cei care întârzie, oase)
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Timpurile se schimbă, și noi în ele)
 • Tres faciunt collegium. (Trei se fac colegi)

U

 • Ubi bene ibi patria. (Unde este bine, acolo este patria mea)
 • Ubi concordia, ibi victoria. (Unde este armonie, este și victorie)
 • Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. (Unde ești tu Gaius, acolo voi fi eu, Gaia ; formulă de fidelitate zisă de soții romani după căsătorie)
 • Una hirundo non facit ver. (Cu o rândunică nu se face primăvară)
 • Unum castigabis, centum emendabis. (Daca reprimi o greșeală, corectezi o sută)
 • Usus magister est optimus. (Folosirea profesorilor este cea mai bună)
 • Ut ameris, amabilis esto. (Fii amabil, iubit vei fi)
 • Ut sis nocte levis, sit cena brevis (Dacă vrei să dormi bine, mănâncă devreme)

V

 • Vae victis! (Vai de cei învinși!)
 • Vade mecum (Vino cu mine)
 • Veni, vidi, vici (am venit, am văzut, am învins) Iulius Caesar
 • Verba docent, exempla trahunt. (Vorbele predau, exemplele ghidează)
 • Verba volant, scripta manent. (Vorbele zboară, scrisul rămâne)
 • Veritas odium paret. (Adevărul seamănă ură)
 • Vincit omnia veritas. (Adevărul învinge totul)
 • Vox populi, vox dei. (Vocea poporului, vocea zeilor)

Sursa: (Felicitari dlui. Boboiu)

Daruieste daca ti-a placut ... Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Leave a Reply