Top 100 Articole recente

Textele biblice şi sensul lor tainic – Dicteu Divin prin Jakob Lorber


Textele biblice şi sensul lor tainic
– Dicteu Divin prin Jakob Lorber –


Cuprins
(linkuri către fiecare capitol în parte)

Capitolul 1 – O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi şi Nou
Capitolul 2 – O obiecţie şi combaterea acesteia
Capitolul 3 – Parabola bărbatului înţelept şi a bărbatului nechibzuit, şi explicaţia acestei parabole. (Matei 7, 24-27)
Capitolul 4 – “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)
Capitolul 5 – “Mi-e sete!” – “Săvârşitu-s-a!” (Ioan 19, 28 şi 30)
Capitolul 6 – “Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Matei 28, 17)
Capitolul 7 – “Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.” (Luca 23, 52)
Capitolul 8 – “Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif.” (Luca 3, 23)
Capitolul 9 – “Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.” (Marcu 14, 17)
Capitolul 10 – “Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1, 11) “Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.” (Ioan 19, 22)
Capitolul 11 – “Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la Iisus.” (Marcu 10, 50)
Capitolul 12 – “Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce sunt în corabie cu tine.” (Faptele Sfinţilor Apostoli 27, 24)
Capitolul 13 – “Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 37)
Capitolul 14 – “Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.” (Matei 24, 26) “Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.” (Matei 24, 28)
Capitolul 15 – “Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.” (Matei, 21, 7)
Capitolul 16 – “Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi.” (Ioan 11, 39)
Capitolul 17 – “Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?” (Luca 24, 26)
Capitolul 18 – “Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 11, 20)
Capitolul 19 – “Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.”(Ioan 14, 18)
Capitolul 20 – “Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei.” (Marcu 6, 48)
Capitolul 21 – “Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.” (Matei 13, 16)
Capitolul 22 – “Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.” (Marcu 9, 1)
Capitolul 23 – “Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!” (Matei 23, 24)
Capitolul 24 – “Şi a lăcrimat Iisus.” (Ioan 11, 35)
Capitolul 25 – “Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.” (Matei 6, 31-32)
Capitolul 26 – “Iar pe acei vrăjmaşi ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa Mea.” (Luca 19, 27)
Capitolul 27 – “Slavă de la oameni nu primesc.” (Ioan 5, 41)
Capitolul 28 – “Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El.” (Ioan 6, 66)
Capitolul 29 – “Şi (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.” (Marcu 5, 12)
Capitolul 30 – “Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.” (Luca 24, 49)
Capitolul 31 – “Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.” (Luca 19, 4)
Capitolul 32 – “Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19, 26-27)
Capitolul 33 – “Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16, 32)
Capitolul 34 – “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38)
Capitolul 35 – “Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33)
Capitolul 36 – “Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.” (Luca 4, 20)
Capitolul 37 – “Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.” (Ioan 5, 42)


Cuprins
(per pagini cartea în format pdf – vezi mai jos)


 • Capitolul 1 – O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi şi Nou ……. pag. 1
 • Capitolul 2 – O obiecţie şi combaterea acesteia ……. pag. 2
 • Capitolul 3 – Parabola bărbatului înţelept şi a bărbatului nechibzuit, şi explicaţia acestei parabole. (Matei 7, 24-27) ……. pag. 3
 • Capitolul 4 – “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6) ……. pag. 5
 • Capitolul 5 – “Mi-e sete!” – “Săvârşitu-s-a!” (Ioan 19, 28 şi 30) ……. pag. 6
 • Capitolul 6 – “Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Matei 28, 17) ……. pag. 8
 • Capitolul 7 – “Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.” (Luca 23, 52) ……. pag. 10
 • Capitolul 8 – “Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif.” (Luca 3, 23) ……. pag. 12
 • Capitolul 9 – “Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.” (Marcu 14, 17) ……. pag. 13
 • Capitolul 10 – “Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1, 11) “Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.” (Ioan 19, 22) ……. pag. 15
 • Capitolul 11 – “Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la Iisus.” (Marcu 10, 50) ……. pag. 17
 • Capitolul 12 – “Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce sunt în corabie cu tine.” (Faptele Sfinţilor Apostoli 27, 24) ……. pag. 19
 • Capitolul 13 – “Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 37) ……. pag. 20
 • Capitolul 14 – “Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.” (Matei 24, 26) “Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.” (Matei 24, 28) ……. pag. 22
 • Capitolul 15 – “Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.” (Matei, 21, 7) ……. pag. 24
 • Capitolul 16 – “Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi.” (Ioan 11, 39) ……. pag. 26
 • Capitolul 17 – “Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?” (Luca 24, 26) ……. pag. 27
 • Capitolul 18 – “Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 11, 20) ……. pag. 28
 • Capitolul 19 – “Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.”(Ioan 14, 18) ……. pag. 30
 • Capitolul 20 – “Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei.” (Marcu 6, 48) ……. pag. 31
 • Capitolul 21 – “Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.” (Matei 13, 16) ……. pag. 33
 • Capitolul 22 – “Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.” (Marcu 9, 1) ……. pag. 34
 • Capitolul 23 – “Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!” (Matei 23, 24) ……. pag. 35
 • Capitolul 24 – “Şi a lăcrimat Iisus.” (Ioan 11, 35) ……. pag. 37
 • Capitolul 25 – “Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.” (Matei 6, 31-32) ……. pag. 38
 • Capitolul 26 – “Iar pe acei vrăjmaşi ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa Mea.” (Luca 19, 27) ……. pag. 39
 • Capitolul 27 – “Slavă de la oameni nu primesc.” (Ioan 5, 41) ……. pag. 41
 • Capitolul 28 – “Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El.” (Ioan 6, 66) 43
 • Capitolul 29. “Şi (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.” (Marcu 5, 12) ……. pag. 45
 • Capitolul 30, “Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.” (Luca 24, 49) ……. pag. 46
 • Capitolul 31 – “Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.” (Luca 19, 4) ……. pag. 47
 • Capitolul 32 – “Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19, 26-27) ……. pag. 49
 • Capitolul 33 – “Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16, 32) ……. pag. 50
 • Capitolul 34 – “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38) ……. pag. 52
 • Capitolul 35 – “Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33) ……. pag. 54
 • Capitolul 36 – “Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.” (Luca 4, 20) ……. pag. 56
 • Capitolul 37 – “Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.” (Ioan 5, 42) ……. pag. 58

[pdf-embedder url=”https://newblog.unique.ro/wp-content/uploads/2019/06/Textele-biblice-şi-sensul-lor-tainic-Dicteu-Divin-prin-Jakob-Lorber.pdf” title=”Textele biblice şi sensul lor tainic – Dicteu Divin prin Jakob Lorber”]

Daruieste daca ti-a placut ... Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Leave a Reply