Top 100 Articole recente

Expresii, proverbe latine și traducerea acestora

Expresii, proverbe latine și traducerea acestora

A

Aquila non capit muscas. (Vulturul nu prinde muște) Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. (Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent) Ad multos annos! (La mulți ani!) Aegroto dum anima est, spes est. (Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță) Amicus Plato, […]

Pilda șoimului și a ciorii

Un pustnic văzu odată într-o pădure un șoim.

Pasărea ducea spre cuibul său o bucată de carne: sfâșie carnea în multe bucățele și începu să hrănească cu ea un pui de cioară rănit.

Pustnicul se minună de faptul că un șoim hrănea un pui […]